Štúdio SD

Sławomir Mrożek

Komorný príbeh o hľadaní zmyslu ľudského života v zákutiach absurdna, lyriky, strachu i nádeje – a hľadaní odchodu z tohto života.
Dĺžka predstavenia: 80 min.

Karol Horák

Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?
Dĺžka predstavenia: 115 min.

August Strindberg

Strhujúci manželský tanec, ktorý môže prerušiť len smrť.
Dĺžka predstavenia: 90 min.

Vladimír Hurban Vladimírov

Komorná hra slovenskej klasiky o osobnej slobode, ideáli lásky, harmónii duší a večnom životnom boji.
Dĺžka predstavenia: 30 min.

Vladimír Hurban Vladimírov

Boj

Napínavá dráma o tom, že aj v navonok harmonických rodinách sa často ukrýva ťaživé tajomstvo, ktoré občas nevyjde najavo.
Dĺžka predstavenia: 60 min.

Ivan Bukovčan

Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze.
Dĺžka predstavenia: 80 min.