spisske divalo
logo

Najbližšie predstavenia

 

17. 5.

19.00

  DON JUAN V PEKLE

  Štúdio SD | Vstupné: 3 €

18. 5.

19.00

  CHARLEYHO TETA

  Vstupné: 8 € |

19. 5.

19.00

  JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA
  JE LEN JEDNA

  Vstupné: 6 €

21. 5.

16.00

  DLHÝ, ŠIROKÝ
  A BYSTROZRAKÝ

  Vstupné: 3 €

26. 5.

19.00

  RYSAVÁ JALOVICA

  Vstupné: 6 €

27. 5.

19.00

  CHARLEYHO TETA

  Vstupné: 8 €

28. 5.

16.00

  TRI ZLATÉ VLASY DEDA
  VŠEVEDA

  Vstupné: 3 €

 Mesačný program

 

Program SD 2017-05


PROGRAM SD
MÁJ 2017

JÚN 2017


 Aktuality

28. 3. 2017

FB/sdsnv

 

Novinky, program, fotografie, divadelné zákulisie, príspevky, recenzie a iné zaujímavosti nájdete aj na obnovenej stránke Spišského divadla, ktorú sme spustili v piatok 24.3.2017: https://www.facebook.com/sdsnv/


20. 6. 2016

Švédska kráľovská opera

 

Spišské divadlo sa v dňoch 7. - 9. 7. 2016 zúčastní zahraničného reprezentačného zájazdu do Budapešti a Békešskej Čaby (Maďarsko) s inscenáciou hry J. B. Ivana Pevec Boží.


20. 6. 2016

Švédska kráľovská opera

 

Riaditeľ Spišského divadla Mgr. Emil Spišák, ArtD. sa zúčastnil v dňoch 16. - 19. 6. 2016 medzinárodnej teatrologickej konferencie v Štokholme (Švédsko) na tému Historické cesty európskych divadiel, kde vystúpil aj s prezentáciou Spišského divadla a budovy Reduty.


31. 3. 2016

DK Trisia Třinec

 

Na Veľkonočný pondelok 28.3.2016 uskutočnilo Spišské divadlo zahraničný zájazd do Třinca (Česká republika) s inscenáciou hry J. B. Ivana "Pevec Boží" v réžii Jána Sládečka, umeleckého šéfa súboru.


26. 11. 2015

info

 

Petre Kriváčkovej, herečke Spišského divadla, bola udelená "Výročná cena v oblasti divadla" za postavu Hanky Čajkovej v inscenácii Hájnikova žena. Srdečne blahoželáme.


20. 10. 2015

info

 

V dňoch 15. až 17. októbra 2015 Spišské divadlo uskutočnilo s veľkým úspechom zahraničný zájazd do Békešskej Čaby v Maďarsku a Nadlaku v Rumunsku s inscenáciami Rysavá jalovica a Dlhý, Široký a Bystrozraký.


03. 09. 2015

info

 

Herečka Spišského divadla Petra Kriváčková bola nominovaná za postavu Hany Čajkovej v inscenácii hry P.O. Hviezdoslava "Hájnikova žena" na cenu DOSKY 2015 v kategórii objav sezóny.


02. 09. 2015

info

 

Spišské divadlo v spolupráci s OZ Spišské divadlo aj tohto roku organizuje v dňoch 21. októbra až 28.októbra 2015 FESTIVAL DIVADELNÝ SPIŠ 2015.