Umelecký súbor Spišského divadla

Umelecký šéf

Režisér

Člen SD od 2018

Dramaturg

Člen SD od 2020

Herec

Kontakt::
majkabrozmanova@gmail.com
Člen SD od 1994
Člen SD od 1997
Člen SD od 1997
Člen SD od 2004
Člen SD od 2010
Člen SD od 2016
Člen SD od 2018
Člen SD od 2018
Člen SD od 2019
Člen SD od 2020
Člen SD od 2020
Člen SD od 2020
Člen SD od 2020
Člen SD od 2021