Filip Brišák

Bc. Filip Brišák
  • Herec

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2022

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle