Darujte 2% z daní pre Spišské divadlo

Občianske združenie OZ SPIŠSKÉ DIVADLO

Aj v roku 2020 sa obraciame na svojich členov a priaznivcov s prosbou na poukázanie 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb


OZ Spišské divadlo vzniklo 16. 10. 2008 ako právny subjekt pre spoluprácu so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi a inými kultúrnymi inštitúciami v Slovenskej republike. Od svojho vzniku sa OZ Spišské divadlo rôznymi aktivitami podieľa na rozvoji profesionálnej divadelnej tvorby na Spiši.

Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a podporu a tešíme sa na stretnutia s Vami na akciách nami organizovaných alebo podporovaných. 

Ciele nášho občianskeho združenia:

    • rozvíjať kultúrnosť, kultúru a pozitívny vzťah k živému – divadelnému umeniu,

    • podporovať vznik nových divadelných textov a ich autorov, 

    • podporovať tvorbu autorov divadelných inscenácií,

    • prispievať k rozvoju vzdelanosti, tvorivosti a umeleckého rozhľadu obyvateľov v spolupráci
       s mestom Spišská Nová Ves a regiónom Spiša,

    • podporovať kultúrne a spoločenské aktivity na území celej SR,

    • podieľať sa na rozvoji kultúrneho povedomia obyvateľov a návštevníkov mesta Spišská Nová
       Ves, regiónu Spiša a iných miest,

    • organizovať a participovať na kultúrnych festivaloch, workshopoch, seminároch a školeniach
       a iných najmä kultúrnych podujatiach.

 

Ing. Eva Malecová
predseda OZ Spišské divadlo 

 

Vzor predvyplneného tlačiva k dani OZ Spišské divadlo

Tlačivá na stiahnutie