Divadelné ocenenia Zlatá labuť 2024 sú rozdané

Spišské divadlo na záver divadelnej sezóny ocenilo umelcov

Spišské divadlo (SD), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, ukončilo aktuálnu 33. divadelnú sezónu slávnostným podujatím Zlatá labuť. Počas druhého ročníka galavečera sa na dosky divadla postavili viacerí laureáti, ktorí si prevzali umelecké ocenenia. 

Naším zámerom je podporiť vzťah divákov a divadla a aktívne zapojiť návštevníkov do diania v Spišskom divadle,“ približuje pozadie podujatia riaditeľ SD Radovan Michalov. Ako dodáva, „Zlatá labuť má dve roviny. Na jednej strane o svojich obľúbených interpretoch a predstaveniach rozhodujú návštevníci v diváckej ankete. Súčasťou Zlatej labute sú však aj ocenenia od odborníkov.“ Umeleckú radu v tomto ročníku tvorili dramaturgička Rozhlasu a televízie Slovenska, Štúdio Košice, Hana Kolbašská Rodová, dramaturg činohry Národného divadla Košice Peter Himič a riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Marián Marko.

Odborníkov presvedčili Šeptuchy 

Umelecká rada udelila ceny v troch kategóriách – za najlepší ženský a mužský herecký výkon a najlepšiu inscenáciu za obdobie posledných dvoch divadelných sezón. V kategórii Najlepšia inscenácia Spišského divadla sa víťazom stala úspešná inscenácia Šeptuchy, ktorá vznikla podľa rovnomenného románu Aleny Sabuchovej v dramatizácii Lucie Mihálovej. Premiéru mala v decembri 2023. Porota ocenila dramaturgický počin výberu titulu a ambicióznej dramatizácie rovnomenného slovenského románu, precíznu a invenčnú réžiu, scénografiu a výnimočný kolektívny herecký výkon súboru Spišského divadla. Šeptuchy v réžii Mariany Luteránovej boli umelecky najambicióznejším projektom aktuálnej sezóny a naplnili očakávania tvorcov. Titul bol nominovaný na dva prestížne divadelné festivaly – Dotyky a spojenia v Martine a Nová dráma / New drama v Bratislave, kde získal Cenu bratislavského diváka.

Cena pre najmladšiu herečku divadla 

V kategórii Najlepší ženský herecký výkon získala ocenenie najmladšia členka umeleckého súboru, Kristína Kotarbová, za postavu Doroty v inscenácii Šeptuchy. „Porota vyzdvihuje feminínnu autenticitu a empatiu Kristíny Kotarbovej a jej jemný a citlivý vklad do interpretácie postavy na rozhraní reálneho a fiktívneho sveta,“ približuje výber teatrologička Hana Kolbašská Rodová. V kategórii Najlepší mužský herecký výkon umelecká rada ocenila Petra Čižmára za postavu Magnusa v inscenácii hry Slawomira Mrožeka Kontrakt. Porota ocenila dôslednú psychologicko-pragmatickú interpretáciu Petra Čižmára v úlohe starnúceho muža v absurdno-nostalgickom príbehu o očakávaní smrti. Zvláštnu cenu za hereckú prácu udelila umelecká rada Filipovi Štrbovi. Okrem iného si všimla jeho presvedčivé stvárnenie postáv v inscenáciách Štúr, Meno a Kontrakt.

Úspešná komédia zvíťazila druhýkrát

O hlasy divákov sa v tomto ročníku uchádzalo sedem herečiek, sedem hercov a 18 inscenácií z aktuálneho repertoáru Spišského divadla. Návštevníci za svojich obľúbencov hlasovali počas celej divadelnej sezóny. Na základe diváckej ankety sa najobľúbenejšou herečkou stala Denisa Macalová Ďuratná a najobľúbenejším hercom Mikuláš Macala. Top inscenáciou sezóny sa – tak ako pred dvoma rokmi – stala komédia Zdrhni pred svojou ženou v réžii Anny Šoltýsovej. Inscenácia mala premiéru v decembri 2020 a odvtedy záujem divákov o ňu neklesá.

Riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov zároveň odovzdal dve ocenenia Igricov prsteň za celoživotné dielo a prínos k rozvoju Spišského divadla. V druhom ročníku si Igricov prsteň odniesli laureátky, ktoré posledné desaťročia bdeli nad finančnou stabilitou spišskonovoveskej kultúrnej inštitúcie, vedúce úseku ekonomiky – Helena Kupferschmidtová a Mária Peklanská.

Unikátne šperky pre ocenených

Druhý ročník galavečera Zlatá labuť, nad ktorým prevzal záštitu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, sa konal 23. júna. Prvý ročník galavečera sa uskutočnil v roku 2022 na počesť 65. výročia vzniku prvého profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi. Vtedy divadlo rozhodlo o dvojročnej periodicite konania podujatia a umelcov ocenilo prvýkrát.

Podujatie Spišského divadla Zlatá labuť 2024 podporili značky Dixi – tvorená v rodinnej firme na Spiši, Zlatý bažant, Emkobel, Alkon SK, Villa Nova, Coop Jednota, agentúra KAMI, pekáreň Paciga a Fajnotka. Brošne pre ocenených, ktoré vychádzajú z aktuálneho loga SD, navrhla a vyrobila slovenská šperkárka Katarína Žiak.

***

Autor fotografií: Matúš Pramuka, Spišské divadlo

VERONIKA FITZEKOVÁ, HOVORKYŇA SD