Mária Brozmanová

Bc. Mária Brozmanová
  • Herec

Miesto narodenia: 

Krompachy

Vzdelanie: 

UKF v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kontakt: 

majkabrozmanova@gmail.com

Člen SD od: 

1994

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle 

Postavy v iných divadlách 

Divadlo Commedia Poprad: 

  • S. Canev - Druhá smrť Jany z Arcu, Boh a Kat: JANA Z ARCU
  • B. Vian - Budovatelia ríše: ZENÓBIA
  • W. Shakespeare - Skrotenie zlej ženy: KATARÍNA

Mestské divadlo Actores Rožňava: 

  • Mefisto, Faust či Wagner: STAROSŤ