Denisa Macalová Ďuratná

Mgr. art. Denisa Macalová Ďuratná
  • Herec

Miesto narodenia: 

Žilina

Vzdelanie: 

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Člen SD od: 

2008

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle

Postavy vo filme, v televízii a rozhlase

TV Markíza:

  • Rodinné prípady

Rádio Regina:

  • Nahrávky zdramatizovaných povestí o Slovenských hradoch pod názvom: Príbeh pre toto miesto
  • Rozprávka z cyklu cestujúce bábky: Tri sestry