Marek Majeský

doc. Marek Majeský, ArtD.
  • Hosťujúci člen umeleckého súboru

Člen SD od: 

2022

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle