Mária Čičvarová

Mária Čičvarová, DiS. art.
  • Herec

Vzdelanie: 

Štátne konzervatórium Košice

Člen SD od: 

2021

Najvýznamnejšie postavy v Spišskom divadle 

Postavy v iných divadlách 

Štátne divadlo Košice: 

  • A. Moravia - Rimanka, réžia: Valéria Schulczová, postava: slečna, fašistka
  • K. Gärtnerová, E. Bryll - Na skle maľované, réžia: Milan Antol, postava: dievča, zbojník

Ochotnícke divadlo NA SKOK

  • Július Barč-Ivan: Matka, réžia: Martin Bašista, postava: Suseda