Štúr

  • Karol Horák
Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

Premiéra: 

02.07.2021 - 19:00

Scéna: 

  • Spišské divadlo

Dĺžka: 

110 min.
Réžia Michal Babiak
Dramaturgia Daniel Mališ
Scéna a kostýmy Jaroslav Valek
Hudba Martin Husovský
Choreografia Viliam Mikula
Výtvarná spolupráca Martina Ondovová
Odborná spolupráca (šerm) Jozef Novysedlák
Lektorka dramaturgie Sofia Skokanová
Asistent réžie Filip Štrba

Predstavenie je vhodné pre diváka od 12 rokov.

Predstavenie s prestávkou.

Hoci meno Ľudovíta Štúra pozná na Slovensku každý, okolo jeho osoby dodnes visia mnohé otázniky. Spišské divadlo pripravilo inscenáciu hry známeho slovenského spisovateľa, dramatika, literárneho a divadelného vedca Karola Horáka v réžii Michala Babiaka. Štúdiový titul Štúr ponúka netradičný pohľad na jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín a nastolí otázky o tom, do akej miery naozaj poznáme nášho národného buditeľa. Divák je svedkom divadla v divadle – herec stvárňujúci Štúra a šepkár sa stretli na skúške, aby si pred premiérou zopakovali texty. Realita sa prelína s obrazmi z inscenácie, herec je hercom i Štúrom zároveň. Lenže čo je zinscenované a čo skutočné? Čo je minulosť a čo prítomnosť? No predovšetkým, aký bol Štúr naozaj, aký bol v súkromí, aký na katedre, na sneme, v kaviarni i na plese, aký bol jeho životný i národný program, aký bol jeho vzťah k ženám a spolupracovníkom a ako možno chápať jeho slová a skutky?

Osoby a obsadenie

HEREC Filip Štrba
ŠEPKÁR Pavol Gmuca
ONA Kristína Kotarbová

Štúr

Fotograf: 

  • Pavol Furik