Štúr

  • Karol Horák
Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

Premiéra: 

02.07.2021 - 19:00

Scéna: 

  • Spišské divadlo

Dĺžka: 

115 min.
Réžia Michal Babiak
Dramaturgia Daniel Mališ
Scéna a kostýmy Jaroslav Valek
Hudba Martin Husovský
Choreografia Viliam Mikula
Výtvarná spolupráca Martina Ondovová
Odborná spolupráca (šerm) Jozef Novysedlák
Lektorka dramaturgie Sofia Skokanová
Asistent réžie Filip Štrba

Predstavenie s prestávkou.

Hoci meno Ľudovíta Štúra pozná na Slovensku každý, okolo jeho osoby dodnes visia mnohé otázniky. Spišské divadlo pripravilo inscenáciu hry známeho slovenského spisovateľa, dramatika, literárneho a divadelného vedca Karola Horáka v réžii Michala Babiaka. Štúdiový titul Štúr ponúka netradičný pohľad na jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín a nastolí otázky o tom, do akej miery naozaj poznáme nášho národného buditeľa. Divák je svedkom divadla v divadle – herec stvárňujúci Štúra a šepkár sa stretli na skúške, aby si pred premiérou zopakovali texty. Realita sa prelína s obrazmi z inscenácie, herec je hercom i Štúrom zároveň. Lenže čo je zinscenované a čo skutočné? Čo je minulosť a čo prítomnosť? No predovšetkým, aký bol Štúr naozaj, aký bol v súkromí, aký na katedre, na sneme, v kaviarni i na plese, aký bol jeho životný i národný program, aký bol jeho vzťah k ženám a spolupracovníkom a ako možno chápať jeho slová a skutky?

Osoby a obsadenie

HEREC Filip Štrba
ŠEPKÁR Pavol Gmuca
ONA Kristína Kotarbová

Štúr

Fotograf: 

  • Pavol Furik