Ťapákovci

  • Božena Slančíková-Timrava - Ondrej Šulaj
Humorný príbeh o tom, ako sa oslobodiť od nánosov minulosti v prospech budúcnosti.

Scéna: 

  • Spišské divadlo

Dĺžka: 

120 min.

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA PREŠOV


Humorný príbeh o tom, ako sa oslobodiť od nánosov minulosti v prospech budúcnosti.

Preklad ..................... Štefan Suchý
Réžia ........................ Matúš Oľha, a. h.
Dramaturgia ............. Marek Turošík, a. h.
Scéna ........................ Štefan Hudák, a. h.
Kostýmy ................... Katka Oľhová, a. h.
Hudba ....................... Pavol Janíček, a. h.

OSOBY A OBSADENIE:

Anča Zmija .............. Vladimíra Brehová/ Zuzana Kovalčíková
Paľo ......................... Vasiľ Rusiňák
Iľa Kráľovná ........... Ľudmila Lukačíková
Miško ...................... Ladislav Ladmirjak
Čakaj ....................... Jozef Tkáč
Zuza Gungovka ...... Svetlana Škovranová, a. h.
Martin ..................... Ľubomír Mindoš
Anča Hagarcovka ... Miriama Fedorková
Ďuro ........................ Jozef Pantlikáš
Mara Nevesta .......... Daniela Libezňuk
Jano Fuzák .............. Jevgenij Libezňuk
Mara od Pekáčov .... Jaroslava Sisáková
Matúš Fuzák ........... Michal Kucer
Rechtor ................... Ivan Stropkovský, a. h.
Notár ...................... Vladimír Čema, a. h.

Dej slávnej dramatizácie prozaickej predlohy slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy nás prenesie do minulosti, na dedinu, do domu početnej rodiny Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek činnosti. V tomto prostredí sme svedkami milej, komickej naivity, ako aj neočakávane sviežej životnej múdrosti ľudí, ktorí nešťastne uviazli v bludnom kruhu nečinnosti a vedia už len snívať o inom živote. Zastavil sa tu čas, ktorý ožíva len v explózii citov, skrytých túžob a cez subjektívne utrpenie hrdinov inscenácie. Je to konflikt ľudí s celkom rozdielnym postojom k životu, konflikt ľudskej ľahostajnosti a nemohúcnosti a cieľavedomé úsilie o radikálnu zmenu takejto podoby života. Inscenácia živo a s ľahkosťou, vtipne, ale s myšlienkovou hĺbkou zdôrazňuje potrebu oslobodiť sa od minulosti v prospech lepšej budúcnosti. Život sa musí žiť! Zažite aj vy veľkú dávku humoru a komických situácií s nádychom irónie a sarkazmu s hercami z Divadla Andreja Duchnoviča.